Zakres usług świadczących przez nasze biuro:

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS. Dodatkowo działalność Biura jest ubezpieczona w zakresie OC. Dotychczas nie zaistniała potrzeba skorzystania z tego ubezpieczenia.

W ramach wynagrodzenia za nasze usługi wykonujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT i VAT UE,
 • rozliczenia w zakresie podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywanie Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • rozliczanie eksportu/importu dokumentów SAD,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania,
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.


Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT UE.

W zakresie usług podatkowych proponujemy przede wszystkim konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowości (dla klientów, którym prowadzimy księgowość usługi te są świadczone bezpłatnie).

Staramy się w ramach prawa i naszych możliwości pomóc w zmniejszeniu obciążeń podatkowych.

Prowadzimy profesjonalną obsługę kadr, płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość jest to usługa dodatkowa. Może być też prowadzona niezależnie dla firmy, która chce powierzyć nam tylko obsługę kadr, płac i rozliczeń z ZUS.

Kadry i płace:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • kontrolowanie terminów badań lekarskich, BHP oraz innych,
 • ewidencja urlopów,
 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej,
 • drukowanie przelewów na składki ZUS oraz wynagrodzenia pracowników.


Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.